Statická míchadla Pittaluga


Statické míchadlo typu VPStatická míchadla typu VP
K mísení rozpustných kapalin a k dispergaci nemísitelných kapalin. Vynikající výkonnost v podmínkách turbulentního toku a přechodného toku mezi laminárním a turbulentním .
Vhodné pro mísení plyn-plyn a plyn-kapalina. Stáhnout informační příručku k statickému míchadlu typu VP anglicky.

Statické míchadlo typu XP
Statická míchadla typu XP
výrobek ideální pro postupné mísení in-line viskózních kapalin v podmínkách laminárního toku .
Stáhnout informační příručku k typu XP anglicky.

Statická míchadla typu X a XLStatická míchadla typu X a XL
Klasická statická míchadla pro podmínky turbulentního toku, vhodná pro odpadový kal a tekutiny, kterými by běžná statická míchadla mohla být zanesena.
Stáhnout informační příručku k typu X a XL anglicky.

Statická míchadla typu WPStatická míchadla typu WP
WP je nejúspornější statické míchadlo pro přípravu polyelektrolytů a ředění příměsí. Tato série výrobků má rozpětí od NPS 20 do NPS 50 a je vyráběna z PP, PVDF a z PVC.
Stáhnout informační příručku k typu WP anglicky.

Tepelná čerpadla typu XPS-ETepelná čerpadla typu XPS-E
Hlavní oblastí použití tepelně specializovaného výrobku z oceli 17-4 PH je výroba a extrudace polymerů. Jeho mechanická pevnost několikanásobně převyšuje klasickou nerezovou ocel. NEROZBITNÉ !
Stáhnout Informační příručku k tepelně specializovanému typu XPS-E anglicky.

Směšovací trysky typu XPS-I a HH Směšovací trysky typu XPS-I a HH
pro vstřikové lití, k řešení problémů s plastifikací a k dokonalému rozptylu barvy a přídavných látek.
Stáhnout informační příručku k směšovacím tryskám typu XPS-I a HH anglicky.
Stáhnout  anglicky.

výměník teplaVýměníky tepla
Pro ohřev a chlazení viskózních produktů. Vysoký koeficient výměny tepla.
Vyberte si mezi různými profily: X, XP, KP, RP, XPL a VP
k uspokojení všech vašich nároků na zpracování.
Stáhnout informační příručku k teplotnímu výměníku anglicky.


su


®2005-2013 Dr B. Pittaluga - Vernondata – Všechna práva vyhrazena
Dr. B. Pittaluga & C. s.r.l - Via Ludovico Muratori, 18 - 24030 MOZZO (BG) - Italia - Tel. (+39) 035 466246 - Fax (+39) 035 618710
miscelatori staticiISO9001